ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

ผู้จัดการฝ่าย DC Operation (ประจำราชบุรี)

ลักษณะงาน

นำนโยบายที่ได้รับมอบหมาย มากำหนดขั้นตอนการทำงาน แก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข และควบคุมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง - อายุ 30 ปีขึ้นไป - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ 3-5 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนย์กระจายสินค้า ซี.เจ. ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruit_ho@cjexpress.co.th หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ CJ Express