ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

ผู้จัดการแผนกบัญชี

ลักษณะงาน

1.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2.ควบคุมการบันทึกบัญชี ตรวจสอบติดตามตั้งแต่เริ่มบันทึกจนปิดบัญชี 3.ควบคุมปิดงบการเงินและวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหาร 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย/หญิง -อายุ 28 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี -มีประสบการณ์งานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จำกัด เลขที่ 68/5 หมู่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทร 032-910269

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruit_ho@cjexpress.co.th หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ CJ Express