ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง

ลักษณะงาน

- เจรจาต่อรองเปรียบเทียบราคางานจัดซื้อจัดจ้าง ติดตามงานประเมินผลงานของการให้บริการในฝ่ายเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาด้านงานบริการ

คุณสมบัติ

- เพศ หญิง - อายุ 26 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) - หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อหรือที่เกี่ยวข้องกับงานบริการจะพิจาณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานโพธาราม 139/7 ม.4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-910431-2

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruit_ho@cjexpress.co.th หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ CJ Express