ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

หัวหน้าแผนก QA

ลักษณะงาน

1.ประสานงานและรับข้อร้องเรียนจากสาขา 2.สุ่มตรวจกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในศูนย์กระจายสินค้า 3.สรุปรายงานปัญหาข้อร้องเรียนและงานที่ไม่ได้คุณภาพ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้าน QA อย่างน้อย 1-2 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานโพธาราม 139/7 ม.4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-910431-2

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruit_ho@cjexpress.co.th หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ CJ Express