ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

รองผู้อำนวยการศูนย์กระจายสินค้า

ลักษณะงาน

บริหารและควบคุมกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย นำนโยบายมากำหนดขั้นตอนและกระบวนการทำงาน วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันปัญหา ให้ถูกต้องสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Logistic หรือการบริหาร 3. มีประสบการณ์ในการบริหารงานคลังสินค้าอย่างน้อย 5 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานโพธาราม 139/7 ม.4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-910431-2

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruit_ho@cjexpress.co.th หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ CJ Express