ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

ลักษณะงาน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บข้อมูลพนักงานกระทำผิด - ดูแลงานระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงานและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

* เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป * วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง * ประสบการณ์ : มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานพอสมควร, มีความรู้ความเข้าใจในแรงงานสัมพันธ์, สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานโพธาราม 139/7 ม.4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-910431-2

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruit_ho@cjexpress.co.th หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ CJ Express