ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

เจ้าหน้าที่ DC MA

ลักษณะงาน

ดูแล Support เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ DC และ Support ระบบ pick ti light

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย - วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และ ติดต้้งโปรแกรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานโพธาราม 139/7 ม.4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-910431-2

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruit_ho@cjexpress.co.th หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ CJ Express