ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

คนพิการ ประจําร้านซีเจ เอ็กซ์เพรส

ลักษณะงาน

ประจำร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต / เวลาทำงาน 08.00 -17.00 น. / มีวันหยุดประจำสัปดาห์ ได้รับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ ตามปกติ 1.หน้าที่รับผิดชอบ พนักงานแคชเชียร์ หรือ จัดเรียงสินค้า 2.การทำงานประจำสาขา....ใกล้บ้าน 3.ติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 032-910431-2

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18ปีขึ้นไป 2. ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา 3. มีความรับผิดชอบต่อหน้่าที่ และปฏิบัิติงานด้วยความซื่อสัตย์ 4. ทำงานล่วงเวลาได้ เป็นครั้งคราว หรือ ทำงานเป็นกะงานได้ 5. ความบกพร่อง การได้ยิน และ การเคลื่อนไหวทางร่างกาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

สาขาใกล้บ้านท่าน

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruit_ho@cjexpress.co.th หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ CJ Express