ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

หัวหน้าแผนกกลยุทธ์

ลักษณะงาน

1.ติดตาม Trend เสนอสินค้าเข้า-ออก ของสินค้า (Skincare,Beauty,Cosmetic) 2.วิเคราะห์ยอดขาย 3.แนะนำ Promotion / รายการส่งเสริมการขาย/ กิจกรรมพิเศษ เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้า

คุณสมบัติ

เพศชาย/เพศหญิง อายุ 24-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ , บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด,การจัดการ มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี สามารถใช้โปรแกรม Ms.Excel ได้เป็นอย่างดี มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ สีลม

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruit_ho@cjexpress.co.th หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ CJ Express