ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

SAP Business Analyst

ลักษณะงาน

-Analyzing business requirements to determine function solutions. -Creating functional design documents and other functional project deliverables. -Developing business concept / designs for processing required to fill identified gaps in the platform. -Perform full range of customer support activities. -Identify and act on issues and risks that affect the implementation.

คุณสมบัติ

Bachelor’s degree or higher degree in Accounting , Computer science , IT or related field At least 2-3 years working experience about implementing by using SAP. Excellent understanding of business systems and industry requirements. Experience in retail business will be advantage. Good verbal and written communication skills in English.

สถานที่ปฏิบัติงาน

สํานักงานใหญ่ อาคาร 393 สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-2353146

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruit_ho@cjexpress.co.th หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ CJ Express