ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

หัวหน้าแผนกจัดซื้อสินค้า Buyer (สำนักงานใหญ่สีลม)

ลักษณะงาน

ดูแลเรื่องการสั่งซื้อสินค้าของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องจำนวนที่ต้องการ/ ติดตามสินค้าให้เข้าได้ทันตามเวลาที่กำหนดส่งสินค้า/ต่อรองเจรจาเรื่องราคาสินค้าให้เป็นตามที่บริษัท กำหนด /วางแผนการจ้ดซื้อให้เป็นตามที่บริษัท ฯ กำหนด /ติตต่อประสานงานกับ Supplier รายใหม่เพื่อทำการตรวจสอบสินค้า

คุณสมบัติ

1. ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในการต่อรองราคา และหา Supplier รายใหม่ 4. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อสินค้า ในธุรกิจค้าปลีก อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Excel เป็นอย่างดี 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพี้นฐาน 7. ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.หยุด เสาร์ - อาทิตย์

สถานที่ปฏิบัติงาน

สํานักงานใหญ่ อาคาร 393 สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-2353146

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruit_ho@cjexpress.co.th หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ CJ Express