ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

ด่วน!!! หัวหน้าแผนก Inventory

ลักษณะงาน

1.วางแผนการทำงานของทีม 2.ตรวจสอบสินค้าคงคลังตามแผนที่กำหนด 3. สรุปผล,ตรวจสอบ,วิเคราะหฺ์ผลการตรวจนับและโอนย้ายข้อมูลให้ถูกต้อง 4.ควบคุมสินค้าสูญหาย

คุณสมบัติ

1.วุฒิ ม.6-ปวส. 2.มีประสบการณ์การด้านการตรวจนับสินค้า คงคลัง 1-2 ปี 3.ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี 4.สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป้นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนย์กระจายสินค้า ซี.เจ. ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.095-2098856

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruit_ho@cjexpress.co.th หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ CJ Express