ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

ผู้จัดการร้าน กาแฟ บาวคาเฟ่

ลักษณะงาน

1. รับผิดชอบวางแผน กำลังคนภายในสาขาอย่างเหมาะสม 2. ควบคุม ตรวจสอบ การปฎิบัติงานของพนักงานสาขาและคุณภาพสินค้า 3. บริหารจัดการสต๊อกสินค้าภายในสาขา 4. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสาขา เช่น บริหารจัดการคิว, Void ใบเสร็จ 5. ดูแลและและรับผิดชอบความเรียบร้อยภายในสาขา 6. นำส่งยอดขายฝากธนาคาร นำส่งเอกสารให้ทางสำนักงานใหญ่ 7. งานสนับสนุนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. อายุ 25-30 ปี 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา 3. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4. มีความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ 5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีภาวะผู้นำและการตัดสินใจ 6. สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารกรทอง ซ.สีลม 7 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร.02-2353146 -9 ต่อ 601

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruit_ho@cjexpress.co.th หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ CJ Express