ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

ล่ามภาษาพม่า

ลักษณะงาน

1. ประสานงานดูแลแรงงานต่างด้าวเรื่องเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำเอกสารหรือประกาศภาษาไทยเป็นภาษาพม่า และ ภาษาพม่าแปลเป็นไทย 3. Update รายชื่อและทะเบียนลูกจ้าง กลุ่มแรงงานต่างด้าว(พม่า) ทั้งหมด 4. สนับสนุนงานสรรหาแรงงานต่างด้าว จัดทำสื่อรับสมัครภาษาพม่า และช่วยต้นสังกัดสัมภาษณ์งาน 5. สนับสนุนงานฝึกอบรม กรณีต้องแปลภาษาให้กับแรงงานต่างด้าว ที่เข้ารับการฝึกอบรม 6. สนับสนุนงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อสื่อสาร กฎระเบียบ หรือนโยบายบริษัทฯ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ โดยเป็นสื่อกลางระหว่าง HR กับพนักงาน 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- อายุ 25 ปีขึ้นไป - เพศ ชาย / หญิง - มีประสบการณ์ ประสานงานดูแลแรงงานต่างด้าว 1 ปี ขึ้นไป - ฟัง อ่าน เขียน ภาษาพม่าได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานโพธาราม จ.ราชบุรี เลขที่ 139/7 ม.4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.095-2098856

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruit_ho@cjexpress.co.th หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ CJ Express