ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

ผู้จัดการแผนกแรงงานสัมพันธ์

ลักษณะงาน

1.ดูแล ควบคุม ปรับปรุงและบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2.สนับสนุนด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ HR เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน 3.นำเสนอการปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 4.สรุปรายงาน สถิติ ต่างๆ ** ปฏิบัติงานประจำที่ศูนย์กระจายสินค้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

คุณสมบัติ

1.อายุ 35 ปีขึ้นไป 2.เพศ ชาย/หญิง 3.ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ , HRM , นิติศาสตร์ 4.มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป 5.มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี 6.มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก 7.มีเทคนิคการเจรจา สื่อสาร โน้มน้าวได้ดี 8.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน , การจัดกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานโพธาราม , 139/7 ม. 4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.032-910431-2

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruit_ho@cjexpress.co.th หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ CJ Express